Pracownia TK
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szpital im. Jana Parnasa w Człuchowie

Rejestracja POZ i Poradnie Specjalistyczne 59 71 42 360

Rejestracja TK/USG 59 71 42 424

Rejestracja Rehabilitacja 59 71 42 366

Bezpośrednie numery telefonów

  • banner1

 

Na badanie TK można umówić się osobiście lub telefonicznie

phone Rejestracja Telefoniczna


Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem  phone 511 733 225 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

 

Rejestracja osobista w pracowni TK

Poniedziałek - Piątek 8:00 – 15:00


 

Czas oczekiwania na badanie w trybie planowym,refundowane z NFZ to zaledwie 1-2 tygodnie.

 IMG 0133 samll

 

Pracownia tomografii komputerowej przy Szpitalu w Człuchowie wyposażona jest w jeden nowocześniejszych tomografów w regionie marki Siemens model Somatom Scope z 2018 roku Ten niewielki 24-rzędowy skaner tomografii komputerowej pozwala na uzyskiwanie dobrej jakości obrazów, wykorzystując optymalną dawkę promieniowania. Opracowany skaner pracuje w oparciu o stworzony przez firmę Siemens detektor Ultra Fast Ceramic, który pozwala na dostarczenie obrazów o doskonałym poziomie szczegółów obrazu przy niskich dawkach promieniowania,60% niższych w porównaniu do starszych skanerów w tej klasie.

 

dig ct tk człuchów

siemens healthineers logo

 

Pliki do pobrania

pdfSkierowanie na badanie

pdfAnkieta dla pacjenta

pdfFormularz świadomej zgody

 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO

INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Pacjent powinien zapoznać się z poniższymi informacjami , wypełnić przygotowaną ankietę , a następnie

wyrazić świadomą zgodę na badanie i ew. dożylne podanie środka kontrastowego.

ZAPISY NA BADANIE

   Pacjenci posiadający odpowiednie skierowanie zgłaszają się osobiście lub telefonicznie do rejestracji , gdzie zostają zapisani na najbliższy dostępny termin oraz poinformowani o sposobie przygotowania . Pacjent ambulatoryjny zgłasza się na badanie w wyznaczonym wcześniej terminie , pacjent szpitalny wzywany jest przez technika lub pielęgniarkę. Należy zgłosić się z wynikami poprzednich badań obrazowych (rtg , usg,, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ BEZ KONTRASTU

Badania bez kontrastu nie wymagają przygotowania.

   W dniu badania należy zgłosić się do Pracowni Komputerowej , dostarczyć dokumentację poprzednich badań obrazowych (zdjęcia rtg , opisy , płyty CD) i dotychczasowego leczenia(karty informacyjne.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z KONTRASTEM

   W dniu badania należy zgłosić się do Pracowni Tomografii Komputerowej, dostarczyć dokumentacje uprzednich badań obrazowych (zdjęcia rtg , opisy, płyty CD ) i dotychczasowego leczenia (karty informacyjne) oraz wynik badań laboratoryjnych – oznaczenie THS oraz kreatyniny ( dla badań planowych nie starsze niż miesiąc , dla pilnych nie starsze niż 6 miesięcy).

   W przypadku przyjmowania doustnego leku przeciwcukrzycowego z grupy biguanidów(np. Metformin, Metformax , Metfogamma, Metifor, Formetic, Glucophage, Gluformin, Siofor ) – należy skontaktować się z lekarzem kierującym ( należy przerwać stosowanie tego leku 48 godzin przed badaniem TK i nie przyjmować go przez kolejne 48 godzin po badaniu.

Dzień przed badaniem wypić dodatkowo ok.1litr płynow niegazowanych.

Przed badaniem TK należy być na czczo (ok. 6 godzin).

Do wykonania badania nie jest wymagany pełen pęcherz.

Po badaniu Pacjent pozostaje pod obserwacją przez około 30 minut.

Po badaniu wskazane jest spożycie większej ilości płynów.

Niespełnienie powyższych wymogów może skutkować nie wykonaniem badania w planowanym terminie .

Wszyscy pacjenci do Pracowni wchodzą po wezwaniu przez technika lub pielęgniarkę.

CHARAKTER I PRZEBIEG BADANIA

   Badania wykonywane są przy użyciu 16 warstwowego 24 rzędowego rzędowego tomografu komputerowego Somatom Scope Power firmy Siemens Healthcare GmbH Niemcy . Tomografia komputerowa jest to nowoczesną , nieinwazyjną metodą obrazowania wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie i komputerowe przetwarzanie danych w celu uzyskania obrazów badanych narządów i struktur. Narażenie na promieniowanie jest monitorowane przez stały program kontroli jakości. Wszyscy pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają zapewnioną ochronę radiologiczną. Szczególne znaczenie przywiązuje się do ochrony kobiet w ciąży i dzieci.

  Badanie jest wykonywane przez technika rtg pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od kilku do kilkunastu minut. W czasie badania pacjent umieszczony jest na specjalnym stole , który przesuwa się w trakcie skanowania. Podczas badania pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z technikiem i lekarzem – aparat posiada prosty system komunikacji głosowej tzw. Interkom. Badany obszar jest skanowany wiązka promieniowania rtg, a następnie system komputerowy generuje obrazy przekrojów ciała pacjenta. Badany powinien leżeć nieruchomo – w przeciwnym razie uzyskane obrazy będą nieostre i niemożliwe do oceny przez lekarza radiologa W niektórych badaniach pacjent może być poproszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund. W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego. W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłosić wszelkie nagłe dolegliwości.       W razie wystąpienia u pacjenta podczas badania objawów niepożądanych, może być ono w każdej chwili przerwane , w celu oceny tych objawów i wdrożenia właściwego postepowania medycznego.

   W rzadkich przypadkach badanie może być przerwane z przyczyn technicznych z powodu awarii aparatu. U niektórych pacjentów w trakcie badania lekarz radiolog może zdecydować o poszerzeniu zakresu badania w stosunku do zakresu określonego na skierowaniu.

   W rzadkich przypadkach badanie może być przerwane z przyczyn technicznych z powodu awarii aparatu.

Pacjent któremu podano środek cieniujący pozostaje pod nadzorem przez 30-40 minut i zwalniany jest dopiero po usunięciu wkłucia dożylnego.

PROMIENIOWANIE RTG

   W badaniach tomografii komputerowej stosowane jest promieniowanie rtg. Promieniowanie rtg może mieć niekorzystny wpływ na organizm ludzki, dlatego dawka promieniowania podczas badania tomografii komputerowej jest zredukowana do najmniejszego poziomu, zapewniającego uzyskanie poprawnych technicznie obrazów. Wartości dawek promieniowania nie powinny przekraczać poziomów referencyjnych określonych przez odpowiednie akty prawne, chyba że uzasadniają to istotne wskazania kliniczne oraz szczególne warunki wykonywania badań. Narażenie na promieniowanie rtg w pracowni badań komputerowych jest monitorowane przez wprowadzony stały program kontroli jakości.

Szczególnie istotne jest zapewnienie ochrony przed promieniowaniem kobiet w ciąży i dzieci:

- terminowe badania TK u kobiet w wieku rozrodczym, powinny być wykonywane w 1-10 dniu cyklu (dla uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej , nie rozpoznanej ciąży)

- ciąża jest przeciwwskazaniem do badania TK -wykonywanie go jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli badanie nie może być przeprowadzone po rozwiązaniu (po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych oraz w przypadkach zagrożenia życia matki lub płodu); wówczas powinno być wykonywane w sposób zapewniający maksymalna ochrone płodu przed ekspozycją na promieniowanie, poprzez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie osłon osobistych na okolicę brzucha i miednicy.

- u dzieci do lat 10 badanie TK obejmujące brzuch i miednice może być wykonane po wyczerpaniu innych metod diagnostycznych.

ŚRODKI KONTRASTOWE

   Większość badań tomografii komputerowej wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Dożylne podanie środka kontrastowego może powodować wystąpienie reakcji niepożądanych o różnym nasileniu. Aktualnie stosowane nowoczesne jodowe niejonowe środki kontrastowe cechują się niskim ryzykiem występowania objawów niepożądanych. W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej z dożylnym środkiem kontrastowym, każdy pacjent powinien zapoznać się z poniższym zestawieniem stanów wpływających na decyzje o podaniu takiego środka oraz zestawieniem możliwych działań niepożądanych, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na jego zastosowanie. W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej , miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne, ewentualnie również podczas badania doodbytnicze podanie środka kontrastowego.

STANY WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O DOŻYLNYM PODANIU

ŚRODKA KONTRASTOWEGO

   Przed zastosowaniem środka kontrastowego należy poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z poniższych stanów:

- ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę

- karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piesia,

- astmie lub innego rodzaju alergii,

- alergii na środki kontrastowe zawierające jod , jopromid lub dowolna substancję pomocniczą,

- reakcję na środki kontrastowe w przeszłości,

- zaburzenia czynności nerek,

- chorobach serca i układu krążenia,

- cukrzycy,

- padaczce i innych zaburzeniach ze strony układu nerwowego,

- zaburzeniach krążeniach mózgu, np. udarze

- nadczynność tarczycy lub podejrzeniu o nadczynności tarczycy , obrzęku szyi spowodowanym powiększeniem tarczycy(wole),

- trwającym lb planowanym leczeniu tarczycy jodem radioaktywnym,

- szpiczaku mnogim lub paraproteinemii,

- chorobach z autoagresji, miastenii

- występowaniem guza chromochłonnego nadnerczy,

- przyjmowaniem leków , w tym przeciwcukrzycowych (metformina)

- regularnym piciu alkoholu

- homocystynurii

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych stanów , lekarz zdecyduje , czy możliwe jest przeprowadzenie badania ze środkiem kontrastowym.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻADANE

   W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest podanie dożylne środka kontrastowego. Aktualnie stosuje się nowoczesne jodowe, niejonowe środki kontrastowe, cechujące się niskim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych. Jak każdy lek, dożylny środek kontrastowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Działania te zwykle są przejściowe i mają niewielkie nasilenie, jednak mogą wystąpić reakcje ciężkie lub zagrażające życiu. Najczęściej występują nudności, wymioty, ból oraz uczucie ciepła. Większość reakcji ubocznych występuje w ciągu pierwszej godziny od podania, jednak niekiedy dochodzi do reakcji opóźnionych (po kilku godzinach lub kilku dniach od podania). W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje skórne (pokrzywka) wówczas, gdy możliwe jest wystąpienie reakcji anafilaktoidalnych, które mogą rozwinąć się do postaci wstrząsu. Jeśli dojdzie do zachłyśnięcia się podanym doustnie środkiem kontrastowym, nie można wykluczyć wystąpienia obrzęku płuc. Środek kontrastowy podany doustnie ewentualnie doodbytniczo, może wywołać biegunkę, która ustępuje z chwilą opróżnienia jelita ze środka kontrastowego. U pacjentów z zapaleniem jelit może czasowo zaostrzyć się stan chorobowy.

Układ narządów

Często

(rzadziej niż 1/10 częściej niż1/100)

Niezbyt często

(rzadziej niż1/10 częściej niż1/100)

Rzadko

(rzadziej niż1/10 częściej niż1/100)

Odpornościowy  

Reakcje rzekomoanafilaktyczne

nadwrażliwości

Wstrząs rzekomoanafilaktyczny

(również przypadki zakończone zgonem)

Dokrewny     Zaburzenia czynności tarczycy, przełom tyreotoksyczny
Nerwowy, zaburzenia psychiczne  

Zawroty głowy

niepokój

Parestezje , niedoczulica , splątanie, lęk , pobudzenie, niepamięć, zaburzenia mowy, senność, utrata przytomności, śpiączka, drżenia , drgawki, niedowład , porażenie , niedokrwienie, zawał mózgu , udar, przejściowa , korowa utrata wzroku
Oczy  

Zmniejszenie ostrości

Zaburzenia widzenia

Zapalenie spojówek , łazawienie
Uszy     Zaburzenia słuchu
Serce  

Zaburzenia rytmu

Kołatanie serca, ból uczucie ucisku w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedokrwienie, zawał mięśnia sercowego, sinica
Naczynia krwionośne  

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, wstrząs, skurcz naczyń krwionośnych, incydenty zakrzepowo-zatorowe
Oddechowy  

Kichanie

kaszel

Nieżyt nosa, duszność, obrzęk błony śluzowej, astma, chrypka, obrzęk krtani, gardła, języka, twarzy, skurcz oskrzeli, skurcz krtani, /gardła, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddychania
Pokarmowy  

Wymioty

Zaburzenia smaku

Podrażnienie gardła, dysfagia, obrzęk slinianek, ból   brzucha , biegunka
Skóra i tkanka podskórna  

Pokrzywka

Świąd

Rumień

Obrzęk naczyniowo-ruchowy, zespół objawów śluzówkowo-skórnych,
Nerki i drogi moczowe   Zaburzenia czynności nerek Ostra niewydolność nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania  

Złe samopoczucie

Dreszcze

Zwiększona potliwość

Reakcje wazowagonalne

Bladość, zmiany temperatury ciała, ból w miejscu podania , niewielkie ocieplenie oraz obrzęk zmiany zapalne i uszkodzenie tkanek w przypadku wynaczynienia

Reakcje alergiczne i rzekomoanafilaktyczne (reakcje nadwrażliwości) w przypadku produktów kontrastowych zawierających jod, po zastosowaniu środka kontrastowego mogą wystąpić niezależne od dawki niealergiczne (rzekomoalergiczne, alergoidalne) reakcje nadwrażliwości o różnym stopniu nasilenia i odmiennej symptomatologii. Zazwyczaj reakcje te manifestują się niewielkimi objawami ze strony układu oddechowego i skóry, takimi jak niewielkie trudności w oddychaniu, zaczerwienienie skóry (rumień), pokrzywka, świąd lub obrzęk twarzy. Ciężkie reakcje alergiczne, jak obrzęk naczynioruchowy, obrzęk podgłośniowy, skurcz oskrzeli i wstrząs występują rzadko. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu pierwszej godziny po podaniu środka kontrastowego. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje opóźnione (po upływie godzin lub dni). Ponieważ objawy te nie występują stale, są one trudne do przewidzenia w poszczególnych przypadkach. Jednakże, dobrze wiadomo, że reakcje alergiczne występują częściej u pacjentów ze skłonnością do uczulenia (alergii) i (lub) z astmą oskrzelową oraz u pacjentów ze znaną reakcją nadwrażliwości na środki kontrastowe. Ryzyko skurczu oskrzeli jest szczególnie zwiększone u pacjentów z astmą oskrzelową. Z tego względu każde podanie środka kontrastowego powinno być poprzedzone dokładnym wywiadem lekarskim co do wymienionych powyżej czynników ryzyka.

Travel Turne Tranzito